Fiderek, P., T. Jaworski, R. Banasiak, J. Nowakowski, J. Kucharski, and R. Wajman. “INTELLIGENT SYSTEM FOR THE TWO-PHASE FLOWS DIAGNOSIS AND CONTROL ON THE BASIS OF RAW 3D ECT DATA”. Informatyka, Automatyka, Pomiary W Gospodarce I Ochronie Środowiska, Vol. 7, no. 1, Mar. 2017, pp. 17-23, doi:10.5604/01.3001.0010.4576.