Grudzień, K., and D. Sankowski. “METHODS FOR MONITORING GRAVITATIONAL FLOW IN SILOS USING TOMOGRAPHY IMAGE PROCESSING ”. Informatyka, Automatyka, Pomiary W Gospodarce I Ochronie Środowiska, Vol. 7, no. 1, Mar. 2017, pp. 24-29, doi:10.5604/01.3001.0010.4577.