Rymarczyk, T., P. Adamkiewicz, and P. Tchórzewski. “IDEA OF ELECTRICAL TOMOGRAPHY SYSTEM FOR MONITORING LUNG VENTILATION”. Informatyka, Automatyka, Pomiary W Gospodarce I Ochronie Środowiska, Vol. 7, no. 1, Mar. 2017, pp. 101-4, doi:10.5604/01.3001.0010.4595.