Pańczyk, M., and J. Sikora. “BOUNDARY ELEMENT METHOD MODYFICATIONS FOR USE IN SOME IMPEDANCE AND OPTICAL TOMOGRAPHY APPLICATIONS”. Informatyka, Automatyka, Pomiary W Gospodarce I Ochronie Środowiska, Vol. 7, no. 1, Mar. 2017, pp. 154-60, doi:10.5604/01.3001.0010.4606.