Plechawska-Wójcik, M., K. Wesołowska, M. Wawrzyk, M. Kaczorowska, and M. Tokovarov. “ANALYSIS OF APPLIED REFERENCE LEADS INFLUENCE ON AN EEG SPECTRUM”. Informatyka, Automatyka, Pomiary W Gospodarce I Ochronie Środowiska, Vol. 7, no. 2, June 2017, pp. 44-49, doi:10.5604/01.3001.0010.4837.