Kania, B. “ELECTRON SOURCE WITH HOT CATHODE SIMULATOR”. Informatyka, Automatyka, Pomiary W Gospodarce I Ochronie Środowiska, Vol. 7, no. 2, June 2017, pp. 54-57, doi:10.5604/01.3001.0010.4839.