Polakowski, K. “IMPLEMENTATION OF THE SYSTEM WWS IS THE REQUIREMENT IN DEVELOPMENT OF ELECTROMOBILITY”. Informatyka, Automatyka, Pomiary W Gospodarce I Ochronie Środowiska, Vol. 7, no. 2, June 2017, pp. 98-101, doi:10.5604/01.3001.0010.4848.