Szuflitowska, B., M. Ziolkowski, and K. Stawicki. “NUMERICAL ASPECTS OF THE SECONDARY MAGNETIC FIELD MAPPING IN MAGNETIC INDUCTION TOMOGRAPHY ”. Informatyka, Automatyka, Pomiary W Gospodarce I Ochronie Środowiska, Vol. 7, no. 3, Sept. 2017, pp. 11-14, doi:10.5604/01.3001.0010.5206.