Gut, K., M. Skublewska-Paszkowska, E. Łukasik, and J. Smołka. “COMPARISON OF PROGRAMMING LANGUAGES ON THE IOS PLATFORM IN TERMS OF PERFORMANCE”. Informatyka, Automatyka, Pomiary W Gospodarce I Ochronie Środowiska, Vol. 7, no. 3, Sept. 2017, pp. 33-36, doi:10.5604/01.3001.0010.5211.