Kłosowski, G., and T. Rymarczyk. “USING NEURAL NETWORKS AND DEEP LEARNING ALGORITHMS IN ELECTRICAL IMPEDANCE TOMOGRAPHY”. Informatyka, Automatyka, Pomiary W Gospodarce I Ochronie Środowiska, Vol. 7, no. 3, Sept. 2017, pp. 99-102, doi:10.5604/01.3001.0010.5226.