Lipnicki, P. “SMART GRIDS – GENERAL REVIEW OF SYNCHRONIZATION TECHNIQUES”. Informatyka, Automatyka, Pomiary W Gospodarce I Ochronie Środowiska, Vol. 3, no. 3, July 2013, pp. 18-23, doi:10.35784/iapgos.1457.