Bomba, A., Y. Klymyuk, and PrysіazhnіukI. “COMPUTER PREDICTION OF TECHNOLOGICAL REGIMES OF RAPID CONE-SHAPED ADSORPTION FILTERS WITH CHEMICAL REGENERATION OF HOMOGENEOUS POROUS LOADS”. Informatyka, Automatyka, Pomiary W Gospodarce I Ochronie Środowiska, Vol. 10, no. 4, Dec. 2020, pp. 19-24, doi:10.35784/iapgos.2107.