Szymaniec, S., S. Szymocha, and Łukasz Miszuda. “THE CONCEPT OF A FLYING ELECTROMAGNETIC FIELD MEASURING PLATFORM”. Informatyka, Automatyka, Pomiary W Gospodarce I Ochronie Środowiska, Vol. 9, no. 4, Dec. 2019, pp. 74-77, doi:10.35784/iapgos.27.