Rymarczyk, T., and J. Sikora. “SINGULAR INTEGRATION IN BOUNDARY ELEMENT METHOD FOR HELMHOLTZ EQUATION FORMULATED IN FREQUENCY DOMAIN”. Informatyka, Automatyka, Pomiary W Gospodarce I Ochronie Środowiska, Vol. 11, no. 4, Dec. 2021, pp. 4-8, doi:10.35784/iapgos.2836.