Kłosowski, G., and T. Rymarczyk. “APPLICATION OF CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORKS IN WALL MOISTURE IDENTIFICATION BY EIT METHOD”. Informatyka, Automatyka, Pomiary W Gospodarce I Ochronie Środowiska, Vol. 12, no. 1, Mar. 2022, pp. 20-23, doi:10.35784/iapgos.2883.