Wilczyńska, A., K. Czarnacka, A. Kociubiński, and T. Kołtunowicz. “Development of Deposition Technology and AC Measurement of Copper Ultrathin Layers”. Informatyka, Automatyka, Pomiary W Gospodarce I Ochronie Środowiska, Vol. 12, no. 1, Mar. 2022, pp. 36-39, doi:10.35784/iapgos.2888.