Styła, M., and P. Adamkiewicz. “HYBRID NAVIGATION SYSTEM FOR INDOOR USE”. Informatyka, Automatyka, Pomiary W Gospodarce I Ochronie Środowiska, Vol. 12, no. 1, Mar. 2022, pp. 10-14, doi:10.35784/iapgos.2892.