Styła, M., and P. Adamkiewicz. “OPTIMISATION OF COMMERCIAL BUILDING MANAGEMENT PROCESSES USING USER BEHAVIOUR ANALYSIS SYSTEMS SUPPORTED BY COMPUTATIONAL INTELLIGENCE AND RTI”. Informatyka, Automatyka, Pomiary W Gospodarce I Ochronie Środowiska, Vol. 12, no. 1, Mar. 2022, pp. 28-35, doi:10.35784/iapgos.2894.