Zwarycz-Makles, K., and S. Jaszczak. “DESIGN, CONSTRUCTION AND AUTOMATIC CONTROL SYSTEM OF SINGLE-STAGE SIX-BED ADSORPTION HEAT PUMP”. Informatyka, Automatyka, Pomiary W Gospodarce I Ochronie Środowiska, Vol. 9, no. 4, Dec. 2019, pp. 93-98, doi:10.35784/iapgos.728.