Mussilimov, K., A. Ibraev, and W. Wójcik. “DEVELOPMENT OF WIND ENERGY COMPLEX AUTOMATION SYSTEM”. Informatyka, Automatyka, Pomiary W Gospodarce I Ochronie Środowiska, Vol. 9, no. 2, June 2019, pp. 36-40, doi:10.5604/01.3001.0013.2545.