Chudy, A. “THE REVIEW OF SELECTED ELECTRICAL ENERGY STORAGE TECHNIQUES”. Informatyka, Automatyka, Pomiary W Gospodarce I Ochronie Środowiska, Vol. 9, no. 1, Mar. 2019, pp. 23-28, doi:10.5604/01.3001.0013.0890.