Kania, K., and T. Rymarczyk. “METHODS FOR DETECTION ANALYSIS IN QUALITY CONTROL SYSTEM”. Informatyka, Automatyka, Pomiary W Gospodarce I Ochronie Środowiska, Vol. 8, no. 3, Sept. 2018, pp. 35-38, doi:10.5604/01.3001.0012.5281.