Krawczyński, Bogdan, Jarosław Marucha, and Grzegorz Kozieł. 2018. “Analysis of Protection Capabilities Against SQL Injection Attacks ”. Journal of Computer Sciences Institute 7 (September), 150-57. https://doi.org/10.35784/jcsi.664.