"Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska" – IAPGOS (“Informatics, Control, Measurement in Economy and Environmental Protection”) is a peer-reviewed, international, multidisciplinary quarterly published in English language by Lublin University of Technology, in an electronic and printed version. The articles presented in this journal concern fields (categories) of automation, biomedical engineering, computer and information sciences, electronic and electrical engineering, information and communication technology, mining and energy. The journal publishes in open access formula on the Creative Commons licence (CC BY-SA 4.0 PL). (more)

ISSN: 2083-0157 (Print) ISSN: 2391-6761 (Online) DOI: 10.35784

         Metadata from Crossref logo        Crossref Similarity Check logo

 
 

Invitation to publish the article / Приглашение опубликовать статью / Zaproszenie do publikacji artykułu

2022-01-13

Dear Authors
Last chance to publish your article free of charge until 31.03.2022 in 1/2022 issue of the journal Informatics, Automation, Measurements in Economy and Environmental Protection (Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska – IAPGOS)!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Уважаемые авторы
Последний шанс бесплатно опубликовать статью до 31.03.2022 года в журнале «Информатика, Автоматика, Измерения в экономике и охране окружающей среды» (Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska – IAPGOS) в выпуске 1/2022!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Szanowni Autorzy
Ostatnia szansa na bezpłatną publikację artykułu do dnia 31.03.2022 r. w numerze 1/2022 w czasopiśmie Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska - IAPGOS!

Wsparcie dla Czasopism Naukowych

2019-09-05

W związku z zakwalifikowaniem przez MNiSW czasopisma Informatyka, Automatyki, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska do programu "Wsparcie dla Czasopism Naukowych" nasze czasopismo w Wykazie czasopism naukowych z dnia 31.07.2019 r. widnieje na pozycji 27864 z przypisaną liczbą punktów za opublikowany artykuł 20 pkt.

Finansowanie

2019-09-05

mnisw.jpg

Finansowanie przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego  w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych” w latach 2019-2020  • DOAJ
  • BazTech
  • ICI Journals Master List / ICI World of Journals
  • PBN/POL-Index
  • Google Scholar
  • Sherpa RoMEO
  • OAJI

MNISW
20 (2022)

Index Copernicus
100 (2021)

Pobieranie

Full Issue