TOOLS FOR COMPARING THE RESULTS OF THE WORK OF SORTING ALGORITHMS


Abstract

The program implementation of sorting algorithms is obtained. The program realization of complex for comparison of sorting algorithms is obtained. Using the obtained tools, an analysis of algorithms for sorting by speed was performed depending on the number of members of the data array.


Keywords

sorting algorithms; program realization; a software package

Antonova I., Karikh O.: Otsenka effektivnosti parallel'nykh algoritmov zadachi sortirovki dannykh. Promyshlennyye ASU i kontrollery 3/2010, 23–25.

Kovartsev A., Popova-Kovartseva D.: Strukturnaya optimizatsiya upravlyayushchego grafa na osnove algoritma topologicheskoy sortirovki. Programmnaya inzheneriya 5/2013, 31–36.

Knut D.: Iskusstvo programmirovaniya. T.3. Sortirovka i poisk. Izdatel'skiy dom "Vil'yams", Moscow 2003.

Martynov V., Mironov V.: Parallel'nyye algoritmy sortirovki dannykh s ispol'zovaniyem tekhnologii MPI. Vestnik Syktyvkarskogo universiteta – Seriya 1: Matematika, Mekhanika, Informatika 16/2012, 130–135.

Ovchinnikova I., Sakhnova T.: Algoritmy sortirovki pri reshenii zadach po programmirovaniyu. Informatika i obrazovaniye 2/2011, 53–56.

Samun' V.: Sravneniye raboty algoritmov sortirovki, realizovannykh na yazyke Perl., 2007, http://docplayer.ru/29195102-Sravnenie-raboty-algoritmov-sortirovki-realizovannyh-na-yazyke-perl.html (available: 01.10.2017).

Download

Published : 2018-05-30


Gumeniuk, L., Lotysh, V., & Gumeniuk, P. (2018). TOOLS FOR COMPARING THE RESULTS OF THE WORK OF SORTING ALGORITHMS. Informatyka, Automatyka, Pomiary W Gospodarce I Ochronie Środowiska, 8(2), 42-45. https://doi.org/10.5604/01.3001.0012.0703

Larysa Gumeniuk  l.gumeniuk@lntu.edu.ua
Lutsk National TechnicalUniversity, Department of Automation and Computer – Integrated Technologies  Ukraine
Vladimir Lotysh 
Lutsk National TechnicalUniversity, Department of Automation and Computer – Integrated Technologies  Ukraine
Pavlo Gumeniuk 
Lutsk National TechnicalUniversity, Department of Automation and Computer – Integrated Technologies  Ukraine