THE WEB APPLICATION FOR GEOLOCALISATION AND COMMEMORATION A BURIAL PLACE


Abstract

Web application – Cmentarze-24.pl, has been created as a result of cooperation between the authors of the thesis, passed in February 2015. The aim of the developed application is to provide for Internet users the solution allowed for easy and intuitive localization a cemetery or a burial place – a grave of died person. In the application there are used a significant now IT technologies, e.g.: no relational database management system MongoDB, framework Codeigniter for MVC model of the application, Twitter Bootstrap for responsive GUI effect adjust any screen of user equipment, Google API for precise localization of a cemetery or/and a grave. The article presents the main assumptions for the creation of application and the functionality of selected parts.


Keywords

Google API; MongoDB; Bootstrap; Codeigniter; web applications

Bykowski D.: System geolokalizacji i upamiętnienia miejsc pochówku – praca dyplomowa, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Uniwersytetu Rzeszowskiego, 9 luty 2015.

DuBois P.: MySQL Cookbook, Wyd. O'Reilly Media, 2006, 572–573

Laskowski M.: Czynniki zwiększające jakość użytkową interfejsów aplikacji internetowych, „Logistyka” 2011, nr 6, 2191–2199.

Lis M.: PHP i MySQL. Dla każdego. Wydanie II, Wyd. Helion, Gliwice 2012.

Zeldman J.: Projektowanie serwisów WWW. Standardy sieciowe. Wyd. Helion, Gliwice 2007.

http://www.silesia.org.pl/upload/Nowak_Jerzy_Spoleczenstwo_informacyjne-geneza_i_definicje.pdf, [17.01.2015].

http://biznes.onet.pl/ile-w-polsce-jest-cmentarzy,42623,5474480,ibm-detal,Ficowski, [27.12.2013].

http://www.polskie-cmentarze.com/artlook/oferta/, [14.11.2014].

http://www.polskie-cmentarze.com/artlook/oferta/wyszukiwarka-osob-pochowanych-grobonet/, [14.11.2014].

https://webcmentarz.pl/, [10.10.2014].

http://wirtualnycmentarz.pl/, [10.10.2014].

http://www.podrecznik.codeigniter.org.pl, [10.10.2014].

http://pl.wikipedia.org/wiki/Twitter_Bootstrap, [10.10.2014].

http://getbootstrap.com, [10.10.2014].

http://pl.wikipedia.org/wiki/JavaScript, [10.10.2014].

http://pl.wikipedia.org/wiki/AJAX, [10.10.2014].

http://docs.mongodb.org/manual/, [10.06.2014].

https://github.com/vesparny/cimongo-codeigniter-mongodb-library, [11.09.2014].

https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/basics, [10.10.2014].

http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/56,114944,17027226,Zycie_po_zyciu_w_Japonii,,7.html, [26.11.2014].

http://www.natemat.pl/37579,wirtualny-cmentarz-1-listopada-odwiedza-nawet-700-tys-osob-w-przyszlosci-zastapi-realne-nekropolie, [10.11.2012].

http://www.polskie-cmentarze.com/artlook/nagroda-glowna-dla-systemu-nekropolis/ data publikacji, [11.10.2012].

http://article.wn.com/view/2011/10/31/grobonet_poprowadzi_ci_na_pomorskich_cmentarzach/, data publikacji, [31.10.2011].

Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. z 2011 r., Nr 118, poz. 687, z późn. zm.).

Rozporządzenie MSWiA z dnia 1 sierpnia 2001 r. w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji grobów (Dz.U. z 2001 r., Nr 90, poz. 1013).

Rozporządzenie MSWiA z dnia 21 lipca 2003 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji grobów (Dz.U. z 2003 r., Nr 141, poz. 1370).


Published : 2015-09-02


Bykowski, D., & Bober, D. (2015). THE WEB APPLICATION FOR GEOLOCALISATION AND COMMEMORATION A BURIAL PLACE. Informatyka, Automatyka, Pomiary W Gospodarce I Ochronie Środowiska, 5(3), 19-26. https://doi.org/10.5604/20830157.1166547

Damian Bykowski  damianb922@gmail.com
Uniwersytet Rzeszowski, Koło Naukowe Informatyków, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Komputerowego  Poland
Dariusz Bober 
Uniwersytet Rzeszowski, Koło Naukowe Informatyków, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Komputerowego  Poland