SAFETY OF LEDS USED


Abstract

In the paper the photobiological risks were estimated on basis of literature reports and own researches. The evaluation was made on the of standard PN-EN 62471 “Photobiological safety of lamps and lamp systems”. The analysis shows that the LEDs are generally safe and do not pose health risks, but some sources, especially with a high colour temperature may cause low, and even moderate of blue-light hazard risk for the eye. LEDs should be certified by the manufacturer to the appropriate security groups and marked.


Keywords

blue-light; radiance; LEDs; health risk

Behar-Cohen F., Martinsons C., Vie’not F., Zissis G., Barlier-Salsi A., Cesarini J.P., Enouf O., Garcia M., Picaud S., Attia D.: Light-emitting diodes (LED) for domestic lighting: Any risks for the eye? Progres in Retinal and Eye Research. 30, 2011, 239–257.

Karpowicz J., Gryz K., Wolska A., Miądowicz W., Pawlak A., Zradziński P., Wolski A.: Ocena zagrożeń związanych z emisjami elektromagnetycznymi przy eksploatacji nowo wprowadzanych urządzeń oświetleniowych. CIOP, Warszawa, 2010.

Marzec S., Nowicka J.: Zagrożenie oka promieniowaniem optycznym lamp operacyjnych LED. Konferencja Lumen V, Bratysława, 2012, 26–28.

Polska Norma PN-EN-62471:2010 Bezpieczeństwo fotobiologiczne lamp i systemów lampowych.


Published : 2015-09-02


Marzec, S. (2015). SAFETY OF LEDS USED. Informatyka, Automatyka, Pomiary W Gospodarce I Ochronie Środowiska, 5(3), 53-54. https://doi.org/10.5604/20830157.1166554

Stanisław Marzec  s.marzec@imp.sosnowiec.pl
Instytut Medycyny i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu, Zakład Szkodliwości Fizycznych, Fizjologii Pracy i Ergonomii, Pracownia Promieniowania Niejonizującego  Poland