ENSURING THE STABILITY OF CONTACT MEASUREMENTS IN AUTOMATED CONTROL SYSTEMS FOR PRECISION GRINDING


Abstract

Control the size of the parts in the process of their processing on the grinding machine is performed using the measuring heads with a special equipment that mechanically is in contact with the surface of the control. The measurement is performed in the automatic mode that is why an important technical task is to ensure the high precision tracking of the current value of the control parameter. The causes of errors of measurement are analysed
in the article. The article analyses the practical schemes of control on operations of round grinding, and situations that may lead to the occurrence
of errors from the effects of temperature and the quality of the positioning of the measuring equipment on the control surface.


Keywords

measurement; transfer shift; deformation; displacement; accuracy

Marchuk V.I., Mykhalevych V.T.: Avtomatyzovane upravlinnya tochnistyu obroblennya detaley. Monohrafiya, Lutsʹk: RVV Lutsʹkoho NTU, 2013 (in Ukrainian).

Mykhalevych V.T., Klepatsʹkyy H.V.: Dynamichni pokhybky rozmirnoho kontrolyu v systemakh upravlinnya tochnistyu obrobky detaley pidshypnykiv. Naukovi notatky: mizhvuzivsʹkyy zbirnyk, Lutsʹk: LDTU. Vypusk 20(2), 2007, 114-117 (in Ukrainian).

Sobolev M.P., Etingof M.I.: Avtomaticheskiy razmernyy kontrol' na metallorezhushchikh stankakh. Smolensk, „Oykumena”, 2005 (in Russian).

Sorochkin B.M.: Avtomatizatsiya izmereniy i kontrolya razmerov detaley. Mashinostroyeniye. Leningr. otd-niye, 1990 (in Russian).


Published : 2015-09-02


Sholom, P. (2015). ENSURING THE STABILITY OF CONTACT MEASUREMENTS IN AUTOMATED CONTROL SYSTEMS FOR PRECISION GRINDING. Informatyka, Automatyka, Pomiary W Gospodarce I Ochronie Środowiska, 5(3), 86-92. https://doi.org/10.5604/20830157.1166560

Pavlo Sholom  SholomPavlo@mail.ru
Łucki Narodowy Uniwersytet Techniczny, Katedra Konstrukcji Przyrządów  Ukraine