HARDWARE AND SOFTWARE REALIZATION OF THE TRANSMISSION OF AUDIO INFORMATION ENCRYPTED BY CHAOTIC SEQUENCES


Abstract

An audio information transmitting system, encrypted by chaotic sequences, which are generated on the base of discrete one-dimensional mappings is described in the article. The operation of the system is considered on the example of the information transmission between two computers.


Keywords

audio information; chaotic sequences; generator; logistic mapping; synchronization

Abd al-Karim, Maysa Abd al-Jalil, Iman Qays.: Speech Encryption Using Chaotic Map and Blowfish Algorithms, Journal of Basrah Researches (Sciences), Vol.(39), No.(2), 2013, 68-76.

Cruz-Hernández C., Inzunza-González E., López-Gutiérrez R., Serrano-Guerrero H., García-Guerrero E.: Encrypted audio communication based on synchronized unified chaotic systems, World Academy of Science, Engineering & Technology, 42/2010, 475.

Dmitriev A. S., Panas. A. I.: Dinamicheskij haos: novye nositeli informacii dlja sistem svjazi, Izdatel'stvo fiziko-matematicheskoj literatury, Moskva, 2002

Gnanajeyaraman R., Prasadh K., Ramar Dr.: Audio encryption using higher dimensional chaotic map, International Journal of Recent Trends in Engineering, Vol. 1, No. 2, 2009, 103-107.

Pareek N. K., Patidar V., Sud K.: Cryptography using multiple one-dimensional chaotic maps, Commun. Nonlinear Sci. Numer. Simul., 10(7), 2005, 715-723.

Pecora L. M., Carroll T. L.: Synchronization in chaotic systems, Phys. Rev. Lett. 64, 1990, 821-824.

Polіtans'kyy L. F., Kushnіr M. Ja., Polіtans'kyy R. L., Elіjashіv O. M., Nevel's'kij O. O., Velichko S. V.: Bagatokoristuval'nic'ka sistema zv’jazku z vikoristannjam haotichnoї chastotnoї moduljacії, Vostochno - Evropeyskiy Zhurnal peredovyh tehnologiy, 1/5(43), 2010, 44-47.

PolItans’kyy R. L., PolItans’kyy L. F., Shpatar P. M., Ivanyuk P. V.: Koduvannya kanalu peredavannya danih, shifrovanih psevdovipadkovimi poslIdovnostyami, Vostochno - Evropeyskiy Zhurnal peredovyh tehnologiy, 1/9(61), 2013, 61-64.

Politans'kyy R. L., Shpatar P. M., Gres' O. V., Ljashkevych V. Ja.: Shyfruvannja informacii' z vykorystannjam psevdovypadkovyh gausovyh poslidovnostej, Vostochno - Evropeyskiy Zhurnal peredovyh tehnologiy, 6/11(60), 2012, 8-10.

Politans’kyy R. L., Shpatar P. M., Gres A. V., Veriga A. D.: Sistema peredachi dannyih s shifrovaniem haoticheskimi posledovatelnostyami, Tehnologiya i konstruirovanie v elektronnoy apparature, 2-3, 2014, 28-32.

Shahov V. G., Nopin S. V.: Modelirovanie zashhity rechevoj informacii s pomoshh'ju personal'nogo komp'jutera, Omskij nauchnyj vestnik, 4(29), 2004, 124-126.

Download

Published : 2014-12-09


Bobalo, Y., Hotra, Z., Hres, O., & Politans’kyy, R. (2014). HARDWARE AND SOFTWARE REALIZATION OF THE TRANSMISSION OF AUDIO INFORMATION ENCRYPTED BY CHAOTIC SEQUENCES . Informatyka, Automatyka, Pomiary W Gospodarce I Ochronie Środowiska, 4(4), 53-55. https://doi.org/10.5604/20830157.1130190

Yuriy Bobalo 
Lviv Polytechnic National University, Department of Theoretical Radio Engineering and Radiometrics  Ukraine
Zenon Hotra  zhotra@polynet.lviv.ua
1.Rzeszow University of Technology, 2.Lviv Polytechnic National University, Department of Electronic Devices  Ukraine
Olexandr Hres 
Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, Department of Radioengineering and Information Security  Ukraine
Ruslan Politans’kyy 
Lviv Polytechnic National University, Department of Theoretical Radio Engineering and Radiometrics  Ukraine