GLOW RADIATOR CO2


Abstract

The paper presents the physical basis of the constructed model of the fluorescent emitter of CO2 emitting infrared radiation with frequencies exactly coinciding with the absorption spectrum of carbon dioxide. This study describes the basic model and given a physical interpretation of the results. Attention is paid on the properties of the emitted radiation by the device and the ability to use the device in various fields.


Keywords

radiator; carbon dioxide; the absorption of radiation

Abrams R. L.: Broadening coefficents for the P(20) CO2 laser transition. Appl. Phys. Lett., vol. 25, 1974, 609–611.

Frish M. B., Wainner R. T.: Standoff gas leak detectors based on tunable diode laser absorption spectroscopy. Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers. 2005.

Kubicki J., Kopczyński K.: Urządzenie do emisji skolimowanej wiązki promieniowania absorbowanego przez dwutlenek węgla. Patent nr P.401265.

Mierczyk Z., Maziejuk M., Mielczarek G., Kwaśny M., Kopczyński K., Kałdoński G.: Optoelektroniczny monitoring emisji zanieczyszczeń w instalacjach utylizacji odpadów. Konferencja EKOMILITARIS 2004.

Ming W., M. Ray, Hang Fung K., Mark W., Harder D., Sedlacek A.: Stand-off Detection of Chemicals by UV Raman Spectroscopy. Applied Spectroscopy, Vol. 54, Issue 6, 2000, 800–806.

Nieradka G., Mocny W.: Pomiar stężenia dwutlenku węgla przy wykorzystaniu absorpcji promieniowania podczerwonego techniką NDIR. II Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna Ekologia w Elektronice Warszawa, 5–6.12.2002.

Patel C. K. N.: Continuous-Wave Laser Action on Vibrational-Rotational of CO2, Physical Review vol. 136, No. 5A, 1964.

Pliński E. F., Abramski K. M.: Spectral analysis and frequency control of CO2 laser radiation. Journal of Technical Physics, 40, No. 3, 1999, 85–96.

Pliński E. F.: Właściwości promieniowania falowodowych laserów CO2 wzbudzanych prądem w.cz. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2001.

Witteman W. J.: The CO2 laser, Springer Series in Optical Sciences. New York 1987.


Published : 2016-02-04


Kubicki, J. (2016). GLOW RADIATOR CO2. Informatyka, Automatyka, Pomiary W Gospodarce I Ochronie Środowiska, 6(1), 16-20. https://doi.org/10.5604/20830157.1194256

Jan Kubicki  jkubicki@wat.edu.pl
Wojskowa Akademia Techniczna, Instytut Optoelektroniki  Poland