MODELLING AND AUTOMATION OF PROCESS OF WATER PURIFICATION BY MAGNETIC FILTER


Abstract

The model problem of type "convection-mass-transfer" is solved for the process of cleaning of water mediums in the grainy magnetized filter material. The mathematical analysis of parameters and model of process of the magnetic sediment of admixtures was done. The system of automation of process of permanent water purification from magnetic admixtures was worked out.


Keywords

magnetic sediment; computer design; automation of process of filtration

Bomba А. Ya.: Matematichne modelyuvannya protsesu magnіtnogo ochishhennya rіdin vіd bagatokomponentnogo zabrudennya. Vіsnik Kharkіvs'kogo natsіonal'nogo unіversitetu: serіya „Matematichne modelyuvannya. Іnformatsіjnі tekhnologії. Аvtomatizovanі sistemi upravlіnnya”. 1037(20)/2012, 18–27. @2

Bomba А. Ya.: Matematichne modelyuvannya protsesu magnіtnogo ochishhennya rіdin vіd bagatokomponentnogo zabrudnennya. Problemy mashinostroeniya, T. 15, 5-6/2012, 49–55. @4

Bomba А. Ya.: Nelіnіjne matematichne modelyuvannya protsesu magnіtnogo osadzhennya domіshok. Vіsnik TNTU іm. І. Pulyuya, 3/2009, 118–123. @3

Bomba А. Ya.: Nelіnіjnі zadachі tipu fіl'tratsіya-konvektsіya-difuzіya-masoobmіn za umov nepovnikh danikh. NUVGP, Rіvne, 2011.@5

Garashhenko V. І.: Magnіto-sorbtsіjnі vlastivostі granul'ovanikh fіl'truyuchikh nasadok, Vіsnik Natsіonal'nogo unіversitetu vodnogo gospodarstva ta prirodokoristuvannya, 3/2008, 184–191. @1

Sandulyak А. V.: Magnitnoe obezzhelezivanie kondensata. Energoatomizdat, Moskva, 1983.@6

Sandulyak А. V.: Ochistka zhidkostej v magnitnom pole. Vishha shkola, L'vіv, 1984.@7

Download

Published : 2016-02-04


Safonyk, A. (2016). MODELLING AND AUTOMATION OF PROCESS OF WATER PURIFICATION BY MAGNETIC FILTER. Informatyka, Automatyka, Pomiary W Gospodarce I Ochronie Środowiska, 6(1), 32-36. https://doi.org/10.5604/20830157.1194264

Andrii Safonyk  safonik@ukr.net
National University of Water Management and Nature Resources Use, Department of Automation, Electrical and Computer-Integrated Technologies, Ukraine, Rivne  Ukraine