MEASUREMENTS OF PARAMETERS OF WATER AEROSOL OBTAINED BY EXPLOSIVE METHOD


Abstract

In this article we have presented the results of the military training area measurements concerning the water aerosol obtained by explosive method, which is very good medium to extinguish an intermediate area fire. A dependence of the aerosol cloud diameter and shock wave pressure on the delay between main and upper charge detonations has been investigated. The obtained results allowed to estimate values of time delays guarantee highest efficiency and safety of firefighting system.


Keywords

pressure measurement; shock wave; firefighting; water aerosol

Arendarski J.: Niepewność pomiarów, OWPW, 2006.

Chaberski D., Grzelak S., Lewandowski D., Dygdała R., Zieliński M., Stefański K., Śmigielski G.: Measuring distribution of radii of droplets forming explosively generated water-spray cloud. Metrol. Meas. Syst. 3/2010, 363–382.

Dygdała R., Stefański K., Śmigielski G., Lewandowski D., Kaczorowski M.: Aerosol Produced by Explosive Detonation. Pomiary, Automatyka, Kontrola. Vol. 53, 9/2007, 357–360.

Lewicki J.: Prognozowanie wielkości zagrożeń powstałych przy prowadzeniu robót strzałowych w budownictwie. Górnictwo i Geoinżynieria, 28, 3/2004, 123–126.

Onderka Z., Sieradzki J., Winzer J.: Wpływ robót strzelniczych na otoczenie kopalń odkrywkowych. UWND AGH, Kraków 2003.

Stefański K., Lewandowski D., Dygdała R., Kaczorowski M., Ingwer-Żabowska M., Śmigielski G., Papliński A.: Explosive Formation and Spreading of Water-Spray Cloud – Experimental Development and Model Analyses. Central European Journal of Energetic Materials. Vol. 6, nr 3–4, 2009, 291–302.

Śmigielski G., Toczek W., Dygdała R., Stefański K.: Metrological analysis of precision of the system of delivering water-capsule for explosive production of water aerosol, Metrol. Meas. Syst., Vol. XXIII, 1/2016, 47–58.

Zięba A.: Analiza danych w naukach ścisłych i technice, PWN, 2013.

Dz. U. Nr 163, poz. 1577 - Rozporządzenie ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji, transporcie wewnątrzzakładowym oraz obrocie materiałów wybuchowych, w tym wyrobów pirotechnicznych.

http://www.telesto.pl [11.04.2016]

http://www ni.com [20.08.2014]

http://www.vibx.pl [11.04.2016]

http://www.nitroerg.pl/ [11.04.2016]

http://www.pcb.com [11.04.2016]

Download

Published : 2016-08-08


Śmigielski, G., Dygdała, R., Kaczorowski, M., & Serejko, G. (2016). MEASUREMENTS OF PARAMETERS OF WATER AEROSOL OBTAINED BY EXPLOSIVE METHOD . Informatyka, Automatyka, Pomiary W Gospodarce I Ochronie Środowiska, 6(3), 32-35. https://doi.org/10.5604/20830157.1212263

Grzegorz Śmigielski  gsmigielski@ukw.edu.pl
Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Institute of Mechanics and Applying Informatics  Poland
Roman Dygdała 
Paweł Włodkowic University College in Płock, Faculty of National Security; Military Institute of Armament Technology in Zielonka  Poland
Michał Kaczorowski 
Military Institute of Armament Technology in Zielonka  Poland
Grzegorz Serejko 
Warsaw University of Technology, Department in Płock, Institute of Building   Poland