THE ALGORITHM OF THE PULSATILE MICROPUMP DRIVE CONTROL SYSTEM


Abstract

In this article is shown the construction and the algorithm of control system of the electromagnetically driven blood micropump. The discussed micropump is a device of an TAH device type. The blood flow pressure characteristic of the micropump drive can be modeled by using the proposed control algorithm, and the humans natural hemodynamic cycle can be generated.


Keywords

control system; electromagnetic drive; micropump; artificial heart

Bartel S., Trawiński T.: Design issues of electromagnetic micropump. 15th International Workshop on Research and Education in Mechatronics (REM), 9–11 September 2014, El Gouna, Egypt.

Bartel S.: Przegląd wybranych konstrukcji i koncepcja elektromagnetycznej pompy pulsacyjnej krwi z metodą sterowania. Elektryka Zeszyt 4 (232).

Mitamura Y., Mori Y.: Magnetic Fluid-Driven Artificial Hearts. World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering 2006, IFMBE Proceedings, 14/2007, 4149–4152.

Trawiński T., Kluszczyński K., Kołton W.: Model obwodowy dwuuzwojeniowego silnika VCM dla systemów pozycjonowania głowic dysków twardych. Przegląd Elektrotechniczny 12b/2011, 184–187.

Trawiński T.: Verification of the mathematical model of Voice Coil Motor with high range of angular motion. Research and Education in Mechatronics KTH, Stockholm, Sweden, June 15–16, 2006.


Published : 2016-08-08


Bartel , S. (2016). THE ALGORITHM OF THE PULSATILE MICROPUMP DRIVE CONTROL SYSTEM. Informatyka, Automatyka, Pomiary W Gospodarce I Ochronie Środowiska, 6(3), 60-63. https://doi.org/10.5604/20830157.1212270

Sebastian Bartel   sebastian.bartel@polsl.pl
Politechnika Śląska w Gliwicach, Katedra Mechatroniki  Poland