SELECTED PROBLEMS OF EVALUATION AND CLASSIFICATION OF HISTORICAL BUILDINGS USING ROUGH SETS


Abstract

The paper presents the problems associated with multicriteria evaluation of historic buildings. The capabilities of modeling the monuments in order to use the Rough Sets approach for their evaluation were presented. The problems of selection criteria for the evaluation and taking into account the structure of the object, as well as the problem of discretization and its impact on the generating of the rules were discussed.


Keywords

heritage preservation; valuation; classification; rough sets

Affelt W.J.: O wartościowości architektury przemysłowej (i nie tylko…). Szmygin B. (red.): Ochrona wartości w procesie adaptacji zabytków. Warszawa 2015, 17–36.

Czajkowski K., Drabowski M.: Semantic data selections and mining in decision tables. Advances in Intelligent and Soft Computing 103/2011, Man-Machine Interactions 2, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 279–286.

Czajkowski K.: Rough sets in multicriteria classification of national heritage monuments. Beyond Databases, Architectures and Structures. Advanced Technologies for Data Mining and Knowledge Discovery, series Communications in Computer and Information Science, Springer, 613/2016, 168–178.

Ferretti V., Bottero M., Mondini G.: Decision making and cultural heritage: An application of the Multi-Attribute Value Theory for the reuse of historical buildings. Journal of Cultural Heritage 15(6), 644–655.

Greco S., Matarazzo B., Slowinski R.: A new rough set approach to evaluation of bankruptcy risk. Operational Tools in the Management of Financial Risks. Kluwer, Dordrecht, 121–136.

Greco S., Matarazzo B., Slowinski R.: Rough sets theory for multicriteria decision analysis. European Journal of Operational Research 129/2001, 1–47.

Krawczyk J.: Dialog z tradycją w konserwatorstwie – koncepcja zabytkoznawczej analizy wartościującej. Acta UNC, 44/2013.

Lewicki J.: Wartościowanie zabytków w Polsce. Przegląd doświadczeń i postulaty na przyszłość. Szmygin B. (red.): Wartościowanie zabytków architektury. Warszawa 2013, 157–172.

Mazzanti M.: Cultural heritage as multi-dimensional, multi-value and multi-attribute economic good: toward a new framework for economic analysis and valuation. The Journal of Socio-Economics 31(5)/2002, 529–558.

Mrózek A., Płonka L.: Analiza danych metodą zbiorów przybliżonych – Zastosowania w ekonomii, medycynie i sterowaniu. AOW, Warszawa 1999.

Pawlak Z.: Rough set approach to knowledge-based decision support. European Journal of Operational Research 99/1997, 48–57.

Pawlak, Z.: Rough sets. International Journal of Computer and Information Sciences 11/1982, 341–356.

Pawlicki B.M.: Techniki budowlane w kompleksach zabytkowych. Słownik terminologiczny, WSZiA w Zamościu, Zamość, 2011.

Rouba B.J.: Wartościowanie w praktyce konserwatorskiej. Szmygin B. (red.): Wartościowanie w ochronie i konserwacji zabytków. Warszawa 2012, 201–208.

Szmygin B.: Theory and criteria of heritage evaluation as the basis for its protection. Journal of Heritage Conservation 43/2015, 44–52.

Szmygin, B.: Transformation of the heritage protection system in Poland after 1989. Purchla J. (ed.): Protecting and safeguarding cultural heritage. Systems of Management of Cultural Heritage in the Visegrad Countries. International Cultural Centre, Krakow 2011, 31–38.

Tajchman J.: Standardy w zakresie projektowania, realizacji i nadzorów prac konserwatorskich zabytków architektury i budownictwa. Narodowy Instytut Dziedzictwa, Toruń – Warszawa 2014.

Wang H., Zeng Z.: A multi-objective decision-making process for reuse selection of historic buildings. Expert Syst. Appl. 37/2010, 1241–1249.

Zimna-Kawecka K., Prarat M.: Wartościowanie zabytków architektury w praktyce wojewódzkiej ewidencji zabytków – kilka refleksji inwentaryzatorów. Szmygin B. (red.): Wartościowanie zabytków architektury. Warszawa 2013.

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, Rejestr zabytków nieruchomych miasta Krakowa, http://www.wuoz.malopolska.pl/ dostęp: [2015.11.15].

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Dz.U. 2003 nr 162 poz. 1568, http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20031621568 [29.04.2016].

National Heritage Board of Poland: List of immovable monuments entered into the monuments register. http://www.nid.pl/en/ (2016) [29.04.2016].

Download

Published : 2017-12-21


Czajkowski, K. (2017). SELECTED PROBLEMS OF EVALUATION AND CLASSIFICATION OF HISTORICAL BUILDINGS USING ROUGH SETS. Informatyka, Automatyka, Pomiary W Gospodarce I Ochronie Środowiska, 7(4), 5-10. https://doi.org/10.5604/01.3001.0010.7238

Krzysztof Czajkowski  kc@pk.edu.pl
Cracow University of Technology, Faculty of Electrical and Computer Engineering, Department of Computing Science  Poland