RESEARCH OF FLOW AROUND SELECTED SENSORS PROFILES FOR METROLOGY FLOWS


Abstract

The paper presents results of flow around visualization in selected sensors profiles of the pitot probe. Vortices detachment frequency from the probe was defined. A series of experimental research to identifying and determining analysis the phenomena occurring in the area of research were done. By using Practicle Image Velocimetry methods (PIV) velocity distribution around the analyzed profiles were obtained. Metrological type conclusions were formulated.


Keywords

imaging digital cameras; fluid flow measurement; velocity measurement; fluid dynamics

Kulińczak A., Pankanin G.: Modelowanie ścieżki wirowej von Karmana przy użyciu pakietu ANSYS FLUENT. Przegląd Elektrotechniczny 90(8), 2014, 195–198.

Suchecki W., Alabrudziński S.: Metoda korekty wykresów pól prędkości w cyfrowej anemometrii obrazowej. Inż. Ap. Chem. 42(3), 2003, 13–20.

von Karman T.: Uber den Mechanismus des Widerstandens, den ein beweger Korper in einer Flussigkeit erzeigt. Nachr. Ges. Wiss. Gottingen, Math. Phys. Klass, 1911, 509–517.

www.pivlab.blogspot.com [14.04.2016].

Yamasaki H., Rubin M.: The vortex flowmeter. Flow its Measurement and Control in Science and Industry. USA 1974, 975–985.

Zając D., Ulbrich R.: Nieinwazyjne metody badań przepływów dwufazowych gaz-ciecz. Wydawnictwo Politechniki Opolskiej, Opole 2005.

Zgolak P.: Koncepcja badań wizualizacji przepływu cieczy newtonowskich i nienewtonowskich. Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej 102, 2013, 191–194.

Zgolak P.: Wizualizacja przepływu cieczy w kanale metodą PIV. Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej 105, 2015, 233–236.


Published : 2017-12-21


Zgolak, P. (2017). RESEARCH OF FLOW AROUND SELECTED SENSORS PROFILES FOR METROLOGY FLOWS. Informatyka, Automatyka, Pomiary W Gospodarce I Ochronie Środowiska, 7(4), 57-61. https://doi.org/10.5604/01.3001.0010.7265

Piotr Zgolak  p.zgolak@doktorant.po.edu.pl
Politechnika Opolska, Wydział Mechaniczny, Katedra Techniki Cieplnej i Aparatury Przemysłowej  Poland