ANALYSIS OF POWER LOSS IN THE LOW-SPEED PNEUMATIC ENGINE


Abstract

The aim of this thesis is to describe a new, Polish pneumatic engine invention according to patent no. PL 214371. The construction, principals of functionality, the inspection facility, were described in the thesis. Initial measurement results and main directions of further research were also provided.


Keywords

pneumatic engine; test stand; rotary piston; rotary sealants

Fisher U., Gomeringer R., Heinzler M., Kilgus R., Naher F., Oesterle S., Peatzold H., Stephan A., Potrykus J.: Poradnik Mechanika, Wydawnictwo REA, Warszawa 2008.

Ilnicki A.: Maszyna z obrotowym wirnikiem. Patent nr PL 214371.

Ilnicki A., Rząsa M.: Nowe rozwiązanie konstrukcyjne silnika pneumatycznego Napędy i Sterowanie 4, 2016, 110–113.

Patent PCT/FR1998/001483.

Wołoszczuk D.: Historia komunikacji miejskiej w Szczecinie. http://www.ts.szczecin.pl/doc/Historia.pdf

Schlager N., Weisblatt J.: Alternative Energy. Volume I. UXL, 2006.

Śliwiński P.: Porównanie zjawisk w hydraulicznych silnikach satelitowych zasilanych emulsją wodno-olejową lub olejem. Praca doktorska. Politechnika Gdańska, Wydział Mechaniczny, 2006.


Published : 2017-12-21


Ilnicki, A., & Rząsa, M. (2017). ANALYSIS OF POWER LOSS IN THE LOW-SPEED PNEUMATIC ENGINE. Informatyka, Automatyka, Pomiary W Gospodarce I Ochronie Środowiska, 7(4), 66-69. https://doi.org/10.5604/01.3001.0010.7268

Adam Ilnicki  a.ilnicki@doktorant.po.edu.pl
Politechnika Opolska, Wydział Mechaniczny, Katedra Techniki Cieplnej i Aparatury Przemysłowej  Poland
Mariusz Rząsa 
Politechnika Opolska, Wydział Mechaniczny, Katedra Techniki Cieplnej i Aparatury Przemysłowej  Poland