CONTROL A SMALL WIND TURBINE WITH ASYNCHRONOUS GENERATOR


Abstract

The article presents the control system wind turbine with asynchronous squirrel cage generator with a capacity of 11 kW. Asynchronous generator compared to the synchronous generator characterized by a lower cost and higher reliability, but because of the phenomena associated with excitation, it is necessary to use a more complex system of the converter and an additional devices supporting the operation of the wind power plant under realistic conditions. As a result, control of the power electronic inverter coupling generator with power grid requires additional expand on the ability to manage the entire power plant. The article discusses the issues and experimental results related to the states of the system of small wind power plant and process control loops of power processing.


Keywords

renewable energy sources; power control; AC-DC-AC power converter; induction generator; wind energy generation

Buja G.S., Kazmierkowski M.P.: Direct torque control of PWM inverter-fed AC motors-a survey. Industrial Electronics IEEE Transactions 51(4)/2004, 744–757.

Hickiewicz J., Moch J.: Zagrożenia przy pracy generatorów w małych elektrowniach wodnych. Zeszyty Problemowe–Maszyny Elektryczne 79/2008, 133–137.

Kot R., Rolak M., Malinowski M.: Comparison of maximum peak power tracking algorithms for a small wind turbine. Mathematics and Computers in Simulation 91/2013, 29–40.

Możdżyński K., Rafał K., Bobrowska-Rafał M.: Application of the second order generalized integrator in digital control systems. Archives of Electrical Engineering 63(3)/2014, 423–437.

Mozdzynski K.: Simple digital integration algorithm with saturation and drift elimination based Second-Order Generalized Integrator. Compatibility and Power Electronics (CPE), 2015 9th International Conference on. IEEE, 2015.

Müller S., Deicke M., De Doncker R.W.: Doubly fed induction generator systems for wind turbines. Industry Applications Magazine IEEE 8(3)/2002, 26–33.

Patil, N.S., Bhosle. Y.N.: A review on wind turbine generator topologies. Power, Energy and Control (ICPEC), 2013 International Conference on. IEEE.

Peretti L.: Digital integrators for condition monitoring: a DC and multitone signal analysis. Power Electronics Conference (IPEC-Hiroshima 2014-ECCE-ASIA), 2014 International IEEE.

PN-EN 50438:2014-02: Wymagania dla instalacji mikrogeneracyjnych przeznaczonych do równoległego przyłączania do publicznych sieci dystrybucyjnych niskiego napięcia.

Rafał K., Bielecki S., Skoczkowski T.: Dynamiczna regulacja napięcia w sieci rozdzielczej z wykorzystaniem falowników generacji rozproszonej. Przegląd Elektrotechniczny 92(5), 2016, [doi:10.15199/48.2016.05.10].

Rafał K., Bobrowska-Rafał M., Jasiński M.: Sterowanie przekształtnikiem AC-DC-AC elektrowni wiatrowej z magazynem energii w sieciowym i autonomicznym trybie pracy. Przegląd Elektrotechniczny 88(4b), 2012, 198–203.

Rolak M., Kot R., Malinowski M., Goryca Z., Szuster J.T.: AC/DC converter with Maximum Power Point Tracking algorithm for complex solution of Small Wind Turbine. Przegląd Elektrotechniczny 87(6), 2011, 91–96.

Samek M.: Practical UML Statecharts in C/C+. Newnes, 2008.

Szular Z.: Trójfazowy samowzbudny generator indukcyjny. Maszyny Elektryczne: zeszyty problemowe 104/2014, 201–206.

Teodorescu R., Liserre M., Rodriguez P.: Grid converters for photovoltaic and wind power systems 29. John Wiley & Sons, 2011.

Yogesh C., Sanjay K., Jain K., Singh B.: A prospective on voltage regulation of self-excited induction generators for industry applications. Industry Applications IEEE Transactions 46(2)/2010, 720–730.


Published : 2017-12-21


Możdżyński, K., Gajowik, T., Rafał, K., & Malinowski, M. (2017). CONTROL A SMALL WIND TURBINE WITH ASYNCHRONOUS GENERATOR. Informatyka, Automatyka, Pomiary W Gospodarce I Ochronie Środowiska, 7(4), 82-87. https://doi.org/10.5604/01.3001.0010.7368

Kamil Możdżyński  mozdzynk@ee.pw.edu.pl
Politechnika Warszawska, Instytut Sterowania i Elektroniki Przemysłowej  Poland
Tomasz Gajowik 
Politechnika Warszawska, Instytut Sterowania i Elektroniki Przemysłowej  Poland
Krzysztof Rafał 
Politechnika Warszawska, Instytut Techniki Cieplnej  Poland
Mariusz Malinowski 
Politechnika Warszawska, Instytut Sterowania i Elektroniki Przemysłowej  Poland