MECHANICAL PROPERTIES OF SELECTED EPOXY ADHESIVES


Abstract

The article presents the results of tests of mechanical properties of selected epoxy adhesives. The study used 6 types of adhesive compositions prepared from three types of epoxy resins Epidian 5, Epidian 53 and Epidian 57, which were mixed with the hardener PAC 100: 100 and 100: 80. During the implementation of research two sets of samples were prepared: samples of adhesives in hardened state and single lap adhesive joints of steel sheet C45 made by using these epoxy adhesives. By studying the results of strength tests of adhesive joints and adhesive layer thickness, was observed a dependence – when the weld has a smaller thickness, the strength of the connection is greater. One single-lap adhesive joints prepared with Epidian 57 / PAC / 100: 80 have the highest strength (14.9 MPa), with the smallest adhesive thickness (0.2 mm). When using Epidian 5 / PAC / 100: 80, the lowest static strength (6.69 MPa) was obtained.


Keywords

epoxy resins; epoxy adhesives; bonding processes; materials testing; strength

Czub P., Bończa-Tomaszewski Z., Penczek P., Pieluchowski J.: Chemia i technologia żywic epoksydowych. WNT, Warszawa 2002.

DIN EN 1465 Adhesives – Determination of tensile lap-shear strength of bonded assemblies.

Fink J.K.: Epoxy resin. Chapter 3 in: Reactive Polymers Fundamentals an Applications. A volume in Plastics Design Library, 2005, 139–240.

Godzimirski J., Czaplicki J., Ćwikliński J., Konar P.: Klejenie tworzyw konstrukcyjnych. WKŁ, Warszawa 1987.

Godzimirski J., Tkaczuk S.: Określenie właściwości mechanicznych spoin klejowych. Technologia i Automatyzacja Montażu, 3–4/2004, 95–97.

ISO 604.03/2002 - Plastics -- Determination of compressive properties

Jintao W., Zhi-Yang B, Cun-Jin X., Bo-Geng L., Hong F.: Preparation, curing kinetics, and properties of a novel low-volatile starlike aliphatic-polyamine curing agent for epoxy resins. Chemical Engineering Journal 171/2011, 357–367.

Morancho J.M., Cadenato A., Ramis X., Fernández-Francos X., Salla J.M.: Thermal curing and photocuring of an epoxy resin modified with a hyperbranched polymer. Thermochimica Acta 510/2010, 1–8.

Rudawska A., Głogowska K.: Analiza porównawcza wytrzymałości połączeń klejowych wykonanych przy użyciu klejów epoksydowych. Przetwórstwo tworzyw 4/2014, 320–325.

Rudawska A., Kuczmaszewski J.: Badania porównawcze efektów modyfikacji żywic epoksydowych napełniaczami o dużym stopniu rozdrobnienia dla wybranych utwardzaczy. Przetwórstwo Tworzyw 5/2012, 500–504.

Rudawska A., Kuczmaszewski J.: Klejenie blach ocynkowanych. Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Lubelskiej, Lublin 2005.

Rudawska A., Reszka M., Warda T., Miturska I., Szabelski J., Stančeková D., Skoczylas A.: Milling as a method of surface pre-treatment of steel for adhesive bonding. Journal of Adhesion Science and Technology 06/2016 (DOI: 10.1080/01694243.2016.1191585)

Rudawska A., Semeniuk M.: Wpływ rodzaju żywicy epoksydowej i utwardzacza na wytrzymałość połączeń klejowych blach stalowych. Technologia i Automatyzacja Montażu 4/2014, 65–68.

Sławińska K.: Wyroby epoksydowe z Zakładów Chemicznych „Organika – Sarzyna”. Polimery 43(11–12)/1998, 741–746.


Published : 2017-12-21


Miturska, I., & Rudawska, A. (2017). MECHANICAL PROPERTIES OF SELECTED EPOXY ADHESIVES. Informatyka, Automatyka, Pomiary W Gospodarce I Ochronie Środowiska, 7(4), 88-91. https://doi.org/10.5604/01.3001.0010.7369

Izabela Miturska  i.miturska@pollub.pl
Politechnika Lubelska, Wydział Mechaniczny, Katedra Podstaw Inżynierii Produkcji  Poland
Anna Rudawska 
Politechnika Lubelska, Wydział Mechaniczny, Katedra Podstaw Inżynierii Produkcji  Poland