OPTIMIZATION OF THE SOLAR COLLECTOR’S POSITION


Abstract

It is made the mathematic model of determining of the solar collector’s parameters, that allows to get its optimal values for any latitude at an any point of time. Also it is developed the computer model for determination of the daily influx of solar energy on the surface of the solar collector, which allows to determine its optimal position.


Keywords

solar collector; optimal position; solar energy

Bahtiyarov D.A., Karimov H.G.: Razrabotka i optimizatsiya parametrov solnechno-elektricheskih sistem teplosnabzheniya. Geliotehnika 4/2005, 49–51.

Brinkvort B.D.: Solnechnaya energiya dlya cheloveka. Mir, Moskva 1976.

Chwieduk D.: Wykorzystanie energii odnawialnej w systemach grzewczych wielkich miast. Komisja Ochrony Środowiska 2011, 339–366.

Hrustov B.V., Avezov R.R., Shafeev A.I.: Energeticheski optimalnyiy ugol naklona ploskih kollektorov. Geliotehnika 5/1986, 51–52.

Kasperski Ya., Lyevkovich M., Pyetrovich S.: Kompaktnyy dakhovyy kondytsioner na sonyachniy enerhiyi – optymizatsiya kuta nakhylu kolektoriv. Rynok instalyatsiy 5/2008, 8–11.

Kondratev K.Ya., Pivovarova Z.I., Fedorova M.P.: Radiatsionnyiy rezhim naklonnyih poverhnostey. Gidrometeoizdat, Leningrad 1978.

Kychak V.M., Makohon V.I.: Metod pidvyshchennya efektyvnosti roboty batarey sonyachnykh elementiv. Vymiryuval'na ta obchyslyuval'na tekhnika v tekhnolohichnykh protsesakh 1/2009, 64–68.

Novakovskiy E.V., Denisova A.E., Mazurenko A.S.: Analiz effektivnosti solnechnyih kollektorov tipa "delta-sistema" dlya alternativnyih sistem teplosnabzheniya. Ekotehnologii i resursosberezhenie 6/2003, 14–17.

Rabinovich M.D.: Diskretnaya pereorientatsiya solnechnyih kollektorov i ee ispolzovanie dlya solnechno-elektricheskoy sistemyi teplosnabzheniya. Tekhnichna elektrodynamika 3/2000, 52–55.

Shapoval S.P., Voznyak O.T.: Matematychne modelyuvannya nadkhodzhennya sonyachnoyi enerhiyi na potriyno–oriyentovanu systemu sonyachnykh kolektoriv. Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy 20.10. 2010, 313–316.

Voznyak O.T., Dats'ko O.S., Shapoval S.P.: Ekonomichna dotsil'nist' vykorystannya dyskretnoyi oriyentatsiyi tsilorichnykh heliosystem. Naukovo tekhnichnyy visnyk. Komunal'ne hospodarstvo mist, 84/2008, 162–167.

Download

Published : 2017-06-30


Sydorchuk, B., Naumchuk, O., & Mazurek, P. (2017). OPTIMIZATION OF THE SOLAR COLLECTOR’S POSITION. Informatyka, Automatyka, Pomiary W Gospodarce I Ochronie Środowiska, 7(2), 12-14. https://doi.org/10.5604/01.3001.0010.4826

Bogdan Sydorchuk  bogdan@terra.rv.ua
Department of Automation and Computer-Integrated Technologies, National University of Water and Environmental Engineering, Rivne, Ukraine  Ukraine
Oleksandr Naumchuk 
Department of Automation and Computer-Integrated Technologies, National University of Water and Environmental Engineering, Rivne, Ukraine  Ukraine
Paweł Mazurek 
Faculty of Electrical Engineering and Computer Science of the Lublin University of Technology, Lublin, Poland  Poland