INVESTIGATION OF SOIL PARAMETERS FROM WATER AREA


Abstract

In the paper results of investigations of soil samples from Subcarpathian region for chosen elements and the percentage of appearance has been presented. In investigations the fast test method as well as energy dispersive X-ray fluorescence (EDXRF) spectrometer (ARL Quart’X) have been used. The methodology of samples collecting and the principle of the EDXRF operation have been described.


Keywords

environmental monitoring; soil properties; soil texture; fluorescence

Alloway B.J., Ayres D.S.: Chemiczne podstawy zanieczyszczania środowiska, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2001.

Bednarek R., Dziadowiec H., Pokojska U., Prusinkiewicz Z.: Badania ekologiczno-gleboznawcze. PWN, Warszawa 2004.

Buckman H.C., Brady N. C.: Gleba i jej właściwości. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa 1971.

Buszewski B., Kosobycki P. (red.): Fizykochemiczne metody analizy w chemii środowiska. Wydawnictwo UMK, Toruń 2003.

Kęcki Z.: Podstawy spektroskopii molekularnej. PWN, Warszawa 2002.

Ostrowska A., Gawliński S., Szczubiałka Z.: Metody analizy i oceny właściwości gleb i roślin. Instytut Ochrony Środowiska, Warszawa 1991.

Pyłka-Gutowska E.: Ekologia z ochroną środowiska. Wydawnictwo Oświata, Warszawa 2004.

Senczyk D.: Rentgenowska analiza fluorescencyjna – podstawy i zastosowanie, opracowanie w ramach Krajowej Konferencji Badań Radiograficznych. Popów 2013.

Siuta J.: Gleba: diagnozowanie stanu i zagrożenia. Instytut Ochrony Środowiska, Warszawa 1995.

www.staff.amu.edu.pl/~wlodgal/X-ray4w.pdf.

http://www2.chemia.uj.edu.pl/chemia_konserwatorska/materialy/XRF.pdf.

http://www.ekologia.pl/pogoda/polska/podkarpackie/rzeszow.


Published : 2017-06-30


Nesteruk, O., Łabuz, M., & Wal, A. (2017). INVESTIGATION OF SOIL PARAMETERS FROM WATER AREA. Informatyka, Automatyka, Pomiary W Gospodarce I Ochronie Środowiska, 7(2), 70-73. https://doi.org/10.5604/01.3001.0010.4843

Olena Nesteruk  NesterukOlena@i.ua
Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Katedra Fizyki Teoretycznej  Poland
Mirosław Łabuz 
Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Katedra Fizyki Teoretycznej  Poland
Andrzej Wal 
Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Katedra Fizyki Teoretycznej  Poland