CONSTRUCTION OF VACUUM CIRCUIT-BREAKER FOR 7.2 KV


Abstract

The paper presents the construction of vacuum circuit-breaker 7.2 kV with electromagnetic independent drive for each pole. The drives of new construction are equipped with permanent magnets. Simulations and tests results are presented.


Keywords

vacuum circuit-breaker; electromagnetic drive; permanent magnets

Budzisz J., Wróblewski Z.: Zjawisko niejednoczesności otwierania styków w łączniku próżniowym. Przegląd Elektrotechniczny 2/2014, 209–212.

Dzierżyński A.: Opracowanie napędu elektromagnesowego do stycznika na napięcie 7,2 kV – Dokumentacja techniczna nr 7416/NWM/10.

Dzierżyński A.: POLE – program do obliczeń rozkładu pola elektrycznego w układach płaskich i o symetrii obrotowe – Instytut Elektrotechniki.

Falkingham L. T.: The Strengths and Weaknesses of Vacuum Circuit Breaker Technology. XXVth Int. Symp. on Discharges and Electrical Insulation in Vacuum, 2012.

Furgał J., Tokarz P.: Wpływ synchronizacji łączeń na przepięcia łączeniowe w układach elektroenergetycznych. Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej 30/2011, 41–47.

Hejduk A.: Wybrane zagadnienia z badań i projektowania komór próżniowych. Prace Instytutu Elektrotechniki 246/2010, 143–151.

Krasuski K.: Porównanie modeli numerycznych i fizycznych styków komór próżniowych. Prace Instytutu Elektrotechniki 246/2010, 185–194.

Piotrowska-Kokot E., Dzierżyński A., Sibilski H.: Napęd elektromagnetyczny cylindryczny z magnesem trwałym, patent nr 200110.

PN-EN 62271-100:2009 – Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza – Część 100: Wyłączniki wysokiego napięcia prądu przemiennego.

Sibilski H., Dzierżyński A., Hejduk A., Krasuski K., Grodziński A., Szymański A.: Badanie właściwości magnetycznych styków komór próżniowych. Materiały konferencyjne, Łączniki 2010.

Slade P. G.: The Vacuum Interrupter. Theory, Design, and Application. CRC Press 2008.


Published : 2017-06-30


Hejduk, A. (2017). CONSTRUCTION OF VACUUM CIRCUIT-BREAKER FOR 7.2 KV. Informatyka, Automatyka, Pomiary W Gospodarce I Ochronie Środowiska, 7(2), 106-109. https://doi.org/10.5604/01.3001.0010.4850

Artur Hejduk  hejduk@iel.waw.pl
Instytut Elektrotechniki, Zakład Wysokich Napięć  Poland