ANALYSIS OF LOGARITHMIC ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER WITH SUCCESSIVE APPROXIMATION TAKING INTO ACCOUNT PARASITIC CAPACITANCES


Abstract

This article is a presentation of analysis of logarithmic analog-to-digital converter (LADC) with successive approximation taking into account parasitic capacitances of the converter. For the assumed parameters of converter structure, mathematical analysis with chosen capacitances of accumulative capacitors has been conducted. A criterion for choosing capacitances of accumulative capacitors has been determined.


Keywords

analog-to-digital converter; logarithm; approximation; division; charge; accuracy

Cantarano S., Pallotino G.: Logarithmic Analog-to-Digital Converters: A Survey. IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement 22(3)/1973, 201–213.

Cedro L.: Filtry różniczkujące w układach czasu rzeczywistego. Przegląd Elektrotechniczny 7/2013, 137–141.

Gorisse J., Cathelin F. A., Kaiser A., Kerherve E.: Patent No. EP2360838A1 Method for logarithmic analog-to-digital conversion of an analog input signal and corresponding apparatus.

Greanger D. C., Heald A. B., Marlow B. K., Moore M. B.: A switched-capacitor signal processing circuit for capacitive microsensors. Nat. Conf. Publ. Inst. Eng., Austral. 91/1991, 21–24.

Guilherme J., Horta N. C., Franca J. E.: Symbolic synthesis of non-linear data converters. Electronics, Circuits and Systems, 1998 IEEE International Conference on 3/1998, 219–222.

Lefas C.C.: A serial charge redistribution logarithmic A/D converter. Int. Journal of Circuit Theory and Applications 17/1989, 47–54.

Lefas C.C.: Successive approximation logarithmic A/D conversion using charge redistribution technigues. Int. Journal of CircuitTheory and Applications, 15(1)/1987, 61–69.

Moon J. H., Kim D. Y., Song M. K.: Patent No. KR20110064514A, Logarithmic Single-Slope Analog Digital Convertor, Image Sensor Device And Thermometer Using The Same, And Method For Logarithmic Single-Slope Analog Digital Converting.

Myczuda Z., Szcześniak Zb.: Analiza parametrów układów elektronicznych, Wydawnictwo PAK, 2011.

Szcześniak A., Myczuda Z.: Analiza rozwiązań układowych zmniejszających rezystancję przewodzenia w kluczach analogowych, PAK 57(3), 2011, 269–273.

Szcześniak A., Antoniw U., Myczuda Ł., Myczuda Z.: Logarytmiczne przetworniki analogowo-cyfrowe z nagromadzeniem ładunku i impulsowym sprzężeniem zwrotnym. Przegląd Elektrotechniczny 8/2013, 277–281.

Szcześniak A., Myczuda Z.: A method of charge accumulation in the logarithmic analog-to-digital converter with a successive approximation. Przegląd Elektrotechniczny 10/2010, 336–340.

Szcześniak A., Myczuda Z.: Analiza prądów upływu logarytmicznego przetwornika analogowo-cyfrowego z sukcesywną aproksymacją, Przegląd Elektrotechniczny 5a/2012, 247–250.

Szcześniak A., Szcześniak J.: Zastosowanie pamięci stałej do przetwarzania sygnałów optoelektronicznego przetwornika położenia. Przegląd Elektrotechniczny 7/2014, 84–87.

Szcześniak A., Szcześniak Z.: Methods and analysis of processing signals of incremental optoelectronic transducer. Review of Scientific Instruments 80/2009, 1–6.

Szcześniak A., Szcześniak Z.: Mikroprocesorowe przetwarzanie sygnałów optoelektronicznego przetwornika położenia. Przegląd Elektrotechniczny 4/2009, 153–158.

Szcześniak A., Szcześniak Z.: Mikroprocesorowy symulator sygnałów optoelektronicznego przetwornika położenia. Przegląd Elektrotechniczny 8/2009, 119–122.

Szcześniak A., Szcześniak Z.: Signals of optoelectronic transducer processed in flip-flop circuits. Przegląd Elektrotechniczny 9/2010, 348–350.


Published : 2017-06-30


Szcześniak, A., & Myczuda, Z. (2017). ANALYSIS OF LOGARITHMIC ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER WITH SUCCESSIVE APPROXIMATION TAKING INTO ACCOUNT PARASITIC CAPACITANCES. Informatyka, Automatyka, Pomiary W Gospodarce I Ochronie Środowiska, 7(2), 110-114. https://doi.org/10.5604/01.3001.0010.4851

Adam Szcześniak  adam_szczesniak@o2.pl
Politechnika Świętokrzyska, Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn  Poland
Zynowij Myczuda 
Narodowy Uniwersytet „Politechnika Lwowska”, Instytut Technologii Komputerowych, Automatyki i Metrologii  Poland