IMPACT OF THE REFRIGERANT SELECTION ON THE COLD STORAGE POSSIBILITIES IN A THERMAL ENERGY ACCUMULATOR OF AN URBAN BUS


Abstract

Energy consumption of air conditioning on board in the electric city bus significantly reduces the scope of the vehicle and the traction deteriorates dynamic characteristics. The use of thermal energy storage on the need to maintain thermal comfort in the passenger compartment is an attractive alternative to air-conditioning systems powered by chemical cells. In order to effectively charge the thermal energy storage cooling system to be applied by an appropriate refrigerant. The choice of refrigerant directly affects the efficiency, reliability and safety of the air conditioning. The article was presented the process of multi-criteria selection of refrigerant with particular attention to the applicable legal regulations. For an agent that exhibits the greatest prospects of use for a series of simulations it was carried out based on the commercial software environment. This study has been complemented by a review of selected refrigerant.


Keywords

Tray cold; electric city bus; refrigerant

Andrzejczyk R.: Alternatywne do R134a czynniki proponowane jako płyny robocze w klimatyzacji samochodowej i innych instalacjach chłodniczych o małej wydajności, część 1. Technika Chłod¬nicza i Klimatyzacyjna, Wydawnictwo Masta, 5/2012.

Andrzejczyk R.: Alternatywne do R134a czynniki proponowane jako płyny robocze w klimatyzacji samochodowej i innych instalacjach chłodniczych o małej wydajności, część 2. Technika Chłod¬nicza i Klimatyzacyjna, Wydawnictwo Masta, 6‒7/2012.

Bohdal T., Charun H., Czapp M.: Urządzenia Chłodnicze Sprężarkowe Parowe, podstawy teoretyczne i obliczenia. WNT, Warszawa 2003.

Bonaca Z., Butrymowicz D., Dambek D., Depta A., Targański W.: Poradnik Czynniki chłodnicze i Nośniki Ciepła Własności Cieplne, Chemiczne i Eksploatacyjne. IPPU Masta 1998.

Calmac. IceBank energy storage benefits. http://www.calmac.com/icebank-energy-storage-benefits [01.05.2016].

Coolpack Refrigeration Utilities Version 2,84, The Company IPU, Danmark http//www.en.ipu.dk/, [1.03.2016].

Coolselector2, The campany Danfoss, Denmark http://www.refrigerationandairconditioning.danfoss.com, [1.03.2016].

Czerwiński A.: Akumulatory, baterie, ogniwa. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 2005.

Dowkontt J.: Teoria silników cieplnych. PWN, Warszawa 1962.

Gutkowski K. M., Butrymowicz D.: Chłodnictwo i klimatyzacja, WNT, Warszawa 2003.

Kopeć P.: Influence of refrigerant r1234yf as a substitute for r134a on a perfect refrigeration cycle and exchanger efficiency. Mechanika 1-M/2015.

Oró E., Gracia A., Castell A., Farid M. M., Cabeza L. F.: Review on phase change materials (PCMs) for cold thermal Energy storage applications. Applied Energy 99/2012, 513–533.

Osmólski J.: Analiza wykorzystania nowych czynników chłodniczych o niskim współczynniku ocieplania globalnego. Politechnika Warszawska. Zakład Chłodnictwa i Energetyki Budynku.

Pojawa B.: Termodynamika techniczna. Wydawnictwo Akademickie AMW, Gdynia 2015.

Ruciński A., Rusowicz A., Grzebielec A.: Czynniki chłodnicze w transporcie samochodowym – aspekty prawne i techniczne. Logistyka 5/2014, 1303–1309.

Sharma A., Tyagi V.V., Chen C.R., Buddhi D.: Review on thermal energy storage with phase change materials and applications. ELSEEVIER.

SOLKANE, The Campany SOLVAY, Danmark www.solvaychemicals.com, [1.03.2016].

Wesołowski A.: Kontrowersje związane z R1234yf jako czynnikiem chłodniczym. Chłodnictwo & Klimatyzacja, 10(146)/2010.

Zakrzewski B.: Dobór urządzenia chłodniczego, ZUT w Szczecinie Wydział Techniki Morskiej i Transportu Chłodniczego, www.kkitch.zut.edu.pl/fileadmin/foto/zd/Wyklad_2a.pdf [1.03.2016].

Zieliński D., Jarzyna W., Kolano K.: Sposób i układ magazynowania ciepła i chłodu w pojazdach z napędem elektrycznym. Zgłoszenie Patentowe P.416882, 2016 r, Politechnika Lubelska.


Published : 2017-09-30


Aftyka, M. (2017). IMPACT OF THE REFRIGERANT SELECTION ON THE COLD STORAGE POSSIBILITIES IN A THERMAL ENERGY ACCUMULATOR OF AN URBAN BUS. Informatyka, Automatyka, Pomiary W Gospodarce I Ochronie Środowiska, 7(3), 94-98. https://doi.org/10.5604/01.3001.0010.5225

Michał Aftyka  m.aftyka@pollub.pl
Politechnika Lubelska, Wydział Elektrotechniki i Informatyki, Katedra Napędów i Maszyn Elektrycznych  Poland