RESEARCH MADE IN INSTITUTE OF COMPUTER SCIENCEAbstract

In the article the research made in the Institute of Computer Science is presented. The most important areas are presented. Obtained results are described.


Keywords

Institute of Computer Science; research; motion capture; information protection

Kopniak P.: Rejestracja ruchu za pomocą urządzenia Microsoft Kinect, Pomiary Automatyka Kontrola, 2012, nr 11, vol. 58, s. 1016-1018.

Kozieł G.: Steganographic algorithm of hiding information in sound based on Fourier transform and masking, Control & Cybernetics, 2011, Vol. 40, Issue 4, s. 1231-1247.

Łukasik E., Pańczyk B., Sikora J.: Calculation of the improper integrals for Fourier boundary element method, Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska, 2013, nr 3, s. 7-10.

Miłosz M.: Wdrożenie sytemu ERP w ocenie użytkowników - studium przypadku, Studies & Proceedings Of Polish Association For Knowledge Management, 2011, vol. 49, s. 111-121.

Muryjas P., Wawer M.: Business Intelligence narzędziem budowy i realizacji strategii przedsiębiorstwa, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 74, vol. 662, s. 373-386.

Plechawska-Wójcik M., Marczak Ł., Pietrowska M., Polańska J., Gaussian mixture decomposition in the analysis of MALDI-TOF spectra, Expert Systems, 2012, nr 3, vol. 29, s. 216-231.

Skublewska-Paszkowska M., Smołka J.: Arms animation based on human hierarchical tree model, Przegląd Elektrotechniczny, 2014, nr 2, vol. 90, s. 128-131.


Published : 2014-06-18


Kozieł, G. (2014). RESEARCH MADE IN INSTITUTE OF COMPUTER SCIENCE. Informatyka, Automatyka, Pomiary W Gospodarce I Ochronie Środowiska, 4(2), 3-4. Retrieved from https://ph.pollub.pl/index.php/iapgos/article/view/1382

Grzegorz Kozieł  g.koziel@pollub.pl
Lublin University of Technology, Institute of Computer Science  Poland