CURRENT LIMITING SWITCH OF ALTERNATIVE VOLTAGE


Abstract

Based on literature study of known thyristor limiters and the modification providing of a low current switch function was presented. The proposed DC/DC inverters for control and temperature indirect independency was described. Preliminary results of one phase switch circuit simulation are included. In summary succession problems of application was shortly pointed out.


Keywords

short circuit current limiter; thyristor switch; forward on-state voltage; DC/DC inverter

Boenig H.J.: Fault current limiter using a superconducting coil, IEEE Transactions on Magnetics, Vol.19, No.3, 1983.

Czucha J.: Hybrid inductance-thyristor short-circuit current limiting device, Tenth International Conference on Switching Arc Phenomena, Łódź 2005.

Gang Chen, Daozhuo Jiang, Zhengyu Lu, Zhaolin Wu: A New Proposal for Solid State Fault Current Limiter and Its Control Strategies, conference publications, Power Engineering Society General Meeting 2004.

Hempowicz P.: Metoda obrony przed efektem domina i blackoutem powodowanym przez efekt domina, Przegląd Elektrotechniczny 08/2010.

Hempowicz P.: Wyłącznik ograniczający prądów zwarciowych AC z możliwością bardzo szybkiego i wielokrotnego SPZ wyłączający bez przepięć – praca niepublikowana.

Hempowicz P.: Regulowany ogranicznik przemiennych prądów zwarciowych i prądów roboczych z regulacją wartości skutecznej ograniczanych prądów, Zgłoszenie P-388045, Urząd Patentowy RP, 2010.

Iwaszkiewicz J., Perz J., Wolski L., Donsión M.P.: A case study on high power compensator of the power grid irregularities for industrial appliances, ICREPQ 2013.

Smith R., Slade P., Sarkozi M., Stacey E., Bonk J., Mehta H.: Solid State Distribution Current Limiter and Circuit Breaker: Application Requirements and Control Strategies, IEEE Transactions on Power Delivery, Vol.8, No.3, 1993.

Zarudi M., Friedman A.: Core losses of the ‘saturated core’ FCL, http://superconductivity.biu.ac.il/files/superconductivity/shared/alex_eucas_paper_242friedman.pdf, dostęp 21-01-2013.

Karta katalogowa, Phase Control Thyristor 5STP20Q8500, ABB Switzerland Ltd. Semiconductors Doc. No. 5SYA1073-01 Nov.11.

Karta katalogowa, Phase Control Thyristor T8KC_3203, Powerex Inc., 2004.


Published : 2014-06-18


Bogusławski, P. (2014). CURRENT LIMITING SWITCH OF ALTERNATIVE VOLTAGE. Informatyka, Automatyka, Pomiary W Gospodarce I Ochronie Środowiska, 4(2), 37-40. https://doi.org/10.5604/20830157.1109371

Piotr Bogusławski  piotr.boguslawski@iel.gda.pl
Electrotechnical Institute, Gdansk Branch  Poland