GEOMETRY OPTIMIZATION OF WATER-JET MACHINE CUTTING HEAD USING FINITE ELEMENT METHOD


Abstract

The article presents optimization process of water-jet cutting head geometry using ANSYS Workbench software. The aim of study was to examine influence of specific dimensions on output abrasive stream flow parameters. Statistical analysis of the results will help to reduce the complexity of the model in the later studies by omitting irrelevant parameters.


Keywords

optimization; FEM; water-jet machining; geometry parameters

Kosmol J.: Wybrane zagadnienia metodologii badań, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2010.

Momber Andreas W., Kovacevic R.: Principles of Abrasive Water Jet Machining, Springer, London 1998.

Szczepanik M., Sokołowski A.: Porównanie metod optymalizacji dostępnych w oprogramowaniu ANSYS Workbench, Prace Naukowe Katedry Budowy Maszyn, Politechnika Śląska, Gliwice 2011.

Szczepanik M.: Modelowanie ruchu ścierniwa w komorze mieszania z wykorzystaniem metody elementów skończonych, Prace Naukowe Katedry Budowy Maszyn, Politechnika Śląska, Gliwice 2012.

Szuta K.: Praca dyplomowa, Katedra Budowy Maszyn, Politechnika Śląska, Gliwice 2012.


Published : 2014-06-18


Szczepanik, M. (2014). GEOMETRY OPTIMIZATION OF WATER-JET MACHINE CUTTING HEAD USING FINITE ELEMENT METHOD. Informatyka, Automatyka, Pomiary W Gospodarce I Ochronie Środowiska, 4(2), 53-56. https://doi.org/10.5604/20830157.1109376

Maciej Szczepanik  maciej.szczepanik@polsl.pl
Silesian University of Technology  Poland