SOME TECHNICAL AND ECONOMIC ASPECTS OF THE LOCATION OF WIND FARMS


Abstract

The paper presents a summary technical and economic analysis of the placement of planned wind turbines. Particular attention was paid to the spatial location and tedious for the public results of wind turbines work, selected economic aspects and the need for monitoring of wind conditions before choosing a location, but also state and current yields using the SCADA system. Draw attention to problems noted should be a sufficient starting point for effective implementation of the investment.


Keywords

wind turbines; windiness; location; economic criteria; SCADA systems

Abolhassani M., Edwards R., Karmaker H., Keister T., Ledezma E., Skorcz A.: Power converter for use with wind generator, U.S. Patent 8129853, 2012.

Analiza uwarunkowań infrastrukturalnych, http://ioze.pl/energetykawiat-rowa/analiza-uwarunkowan-infrastrukturalnych, Instytut OZE, 10.12.2012.

Boczar T.: Energetyka Wiatrowa - Aktualne możliwości wykorzystania, Wydawnictwo Pomiary Automatyka Kontrola, Warszawa, 2007.

Efekt migotania cienia, http://nowaenergiasa.pl/dla-srodowiska/efekt-migotania-cienia/, 07.01.2013.

Gumała S., Knap T., Strzelczyk P., Szczerba Z.: Energetyka wiatrowa, AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków, 2006.

Jarzyna W.: Warunki wyboru turbin i generatorów elektrowni wiatrowych, Rynek Energii, 2010, vol.95, No 1, pp. 102-106.

Kacejko P., Wydra M.: Energetyka wiatrowa w Polsce, analiza potencjalnych ograniczeń bilansowych i oddziaływań na warunki pracy jednostek konwencjonalnych, Rynek Energii, 2011, vol. 93, No 2, pp. 25-30.

Mapa wietrzności Polski – najatrakcyjniejsze tereny pod inwestycje, http://www.inwestycjawekologie.pl/mapa-wietrznosci-polski-najatrakcyjniejsze-tereny-pod-inwestycje-2, IWE sp. z o.o., 12.12.2013.

Ministerstwo Środowiska: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, Dz. U. z dnia 5 listopada 2007 r.

Paska J., Kłos M.: Elektrownie wiatrowe w systemie elektroenergetycznym – przyłączanie, wpływ na system i ekonomika, Rynek Energii, vol. 91, No 1, 2010.

PN - ISO 9613 – 2: Akustyka. Tłumienie dźwięku podczas propagacji w przestrzeni otwartej. Ogólna metoda obliczania.

SCADA for remote supervision and control of wind turbines and wind parks, http://www.deifwindpower.com/SCADA-1.aspx, DEIF Wind Power Technology., Denmark, 29.04.2013.

Soliński I., Jesionek J.: Financial risk analysis of proecological investments on example of wind energy production, Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków, vol. 28, No 2, 2004, pp. 27-38.

V80-2,0 MW, Dane katalogowe turbiny V80, Vestas Wind Systems A/S, Dania, 2013.

Wyszukanie lokalizacji, kryteria wyboru, http://ioze.pl/energetyka-wiatrowa/wyszukanie-lokalizacji-kryteria-wyboru, Instytut OZE, 12.12.2012.


Published : 2014-06-18


Gospodarek, Łukasz, & Trzmiel, G. (2014). SOME TECHNICAL AND ECONOMIC ASPECTS OF THE LOCATION OF WIND FARMS. Informatyka, Automatyka, Pomiary W Gospodarce I Ochronie Środowiska, 4(2), 72-76. https://doi.org/10.5604/20830157.1109381

Łukasz Gospodarek 
Poznan University of Technology  Poland
Grzegorz Trzmiel  grzegorz.trzmiel@put.poznan.pl
Poznan University of Technology  Poland