MEASUREMENT OF THERMAL CONDUCTIVITY COEFFICIENT OF INSULATING LIQUIDS USING AUTHORING MEASUREMENT SYSTEM


Abstract

The paper presents the results of measurements of the thermal conductivity coefficient of the selected insulating liquids according to the temperature. The value of the thermal coefficient of tested insulating liquids at temperatures from 20°C to 100°C was determined. Measurement of thermal conductivity was conducted by the use of presented authoring measurement system. The obtained results are essential to the design of power devices structures.


Keywords

thermal conductivity coefficient; insulating liquids; measurement techniques

Bertrand Y.: Development of a low viscosity insulating fluid based on vegetable oil. IEEE International Symposium on Electrical Insulation (ISEI), 2012, pp. 413-418.

Bertrand Y., Hoang C.: Vegetable oils as substitute for mineral insulating oils in medium-voltage equipment’s. CIGRE, 2004, paper D1-202.

CIGRE Working Group A2.35: Experiences in service with new insulating liquids. CIGRE Brochure No 436, 2010.

Dombek G., Nadolny Z.: Autorski układ do pomiaru przewodności cieplnej właściwej cieczy elektroizolacyjnych. Poznan University of Technology Academic Journals Electrical Engineering, 74/2013, s. 159-166.

Fleszyński J.: Właściwości olejów roślinnych w aspekcie zastosowania w transformatorach energetycznych. Międzynarodowa Konferencja Transformatorowa „Transformator ’11”, 2011, s. 4.1/1-4.1/9.

Garbalińska H., Bochenek M.: Izolacyjność termiczna a akumulacyjność cieplna wybranych materiałów ściennych. Czasopismo techniczne. Architektura, 11/2011, s. 89-96.

Ickiewicz I., Sarosiek W., Ickiewicz J.: Fizyka budowli. Wybrane zagadnienia. Dział Wydawnictw i Poligrafii PB, Białystok, 2000.

Martin D., Guo W., Lelekakis N., Heyward N.: Using a remote system to study the thermal properties of a vegetable oil filled power transformer: How does operations differ from mineral oil. IEEE PES Innovative Smart Grid Technologies Asia (ISGT), 2011, pp. 1-5.

Oommen T.V.: Vegetable oils for liquid – filled transformers. IEEE Electrical Insulation Magazine, Vol. 18, No.1, 2002, pp. 6-11.

Staniszewski B.: Wymiana ciepła. Podstawy teoretyczne. PWN, Warszawa 1980.

Tenbohlen S., Koch M., Vukowic D., Weinlader A., Baum J., Harthun J., Schlifer M., Barker S., Frotscher R., Dohnal D., Dyer P.: Application of vegetable oil-based insulating fluids to hermetically sealed power transformers. CIGRE, 2008, paper A2-102.

http://www.midel.com

http://www.nynas.com

Download

Published : 2014-03-12


Dombek, G. (2014). MEASUREMENT OF THERMAL CONDUCTIVITY COEFFICIENT OF INSULATING LIQUIDS USING AUTHORING MEASUREMENT SYSTEM. Informatyka, Automatyka, Pomiary W Gospodarce I Ochronie Środowiska, 4(1), 66-68. https://doi.org/10.5604/20830157.1093211

Grzegorz Dombek  grzegorz.a.dombek@doctorate.put.poznan.pl
Poznan University of Technology, Institute of Electrical Power Engineering  Poland