ELEMENTS OF AUTOMATIC CONTROL OF HYDRODYNAMIC SYSTEMS


Abstract

The paper presents the automated system of control of certain elements of the hydrodynamic system related to the production of liquid milk. Similar systems may find application in various fields of engineering, such as: hydro power station construction; oil refineries construction; control systems in various chemical industries containing hydrogen atoms in the final product; in propellant flow rate systems, etc., whenever it is required to control hydrodynamic parameters by means of nuclear magnetic resonance on the relevant atoms of the products used.


Keywords

the automated control system; hydrodynamics; nuclear magnetic resonance

Aleksandrov A. G.: Optimal'nye i adaptivnye sistemy.M, Vysshaja shkola 1989.

Fradkov A. L.: Adaptivnoe upravlenie v sozhnyh sistemah. M, Nauka 1990.

Makarova I.M., Lohchena V.M.: Intelektual'nye sistemy avtomaticheskogo upravlenija. M,Fizmatgiz 2001.

Miroshnik I. V.: Teorija avtomaticheskogo upravlenija. Linejnye sistemy. SPb, Piter 2005.

Popov E. P.: Teorija linejnyh sistem avtomaticheskogo regulirovanija i upravlenija. M, Nauka 1989.

Sulejmenov B.A., Shuvatov T.T.: Metodika postroenija sistemy diagnostiki GPA. № 4 (30), Inzhenerno tehnicheskij zhurnal «Vestnik avtomatizacii», 12/ 2010, s. 7-9.

Syzdykov D.Zh., Shirjaeva O.I., Omirbekova Zh.Zh.: Razvitie metoda obwego parametra dlja immunnoj modeli. Inzhenerno tehnicheskij zhurnal «Vestnik avtomatizacii», № 3 (25), 9/ 2009, s. 31-33.

Voronin A. M., Aldibekova A. N.: O stabilizacii magnitnyh polej jelektrofizicheskih ustanovok s ispol'zovaniem JaMR. Vestnik Nacional'noj Inzhenernoj Akademii RK 2/2012, s. 80-84.

Vlasov K. P.: Teorija avtomaticheskogo upravlenija. Uchebnoe posobie. H, Izd-vo Gumanitarnyj centr 2007.

Download

Published : 2013-05-16


Mikhailovich, V. A., Ajtchanov, B., Partyka, J., & Aitkul, A. (2013). ELEMENTS OF AUTOMATIC CONTROL OF HYDRODYNAMIC SYSTEMS. Informatyka, Automatyka, Pomiary W Gospodarce I Ochronie Środowiska, 3(2), 35-36. https://doi.org/10.35784/iapgos.1449

Voronin Anatoli Mikhailovich  voronin.ski@rambler.ru
Almaty Technological University  Kazakhstan
Bekmurza Ajtchanov 
Kazakhstan National Technical University named after K.I.Satpayev  Kazakhstan
Janusz Partyka 
Aldibekova Aitkul 
Kazakhstan National Technical University named after K.I.Satpayev  Kazakhstan