AUGMENTED REALITY – THE WAY TO USING ADVANCED TECHNOLOGY IN NORMAL LIFE


Abstract

The rapid growth of smartphone market share is a key factor for both developing and implementing many solutions dedicated to mobile devices. One of the most promising technologies is Layar - a mobile platform for discovering digital information about the physical world using Augmented Reality (AR). This paper describes the implementation of Layar in creating a virtual guide of university campus in order to help finding particular buildings and other kinds of campus information needed. The issues of creating an information layer containing all the necessary information about the campus buildings are also discussed.


Keywords

Layar; Augmented Reality; smartphone; virtual guide

Azuma R.: A Survey of Augmented Reality, Presence: Teleoperators and Virtual Environments, 1997, s. 355–385.

Cameron C.: Layar 6.1 Update Now in App Stores, http://layar.com/blog/2012/02/14/layar-61-now-in-app-stores/, 2012.

Crockford, D.: JSON: The Fat-Free Alternative to XML, http://www.json.org/fatfree.html, 2006.

Hatalska N.: Penetracja smartfonów w Polsce – dane za 2011, http://hatalska.com/2012/02/13/penetracja-smartfonow-w-polsce-dane-za- 2011/, 2012.

Konecki T.: Rzeczywistość rozszerzona - lepsza wersja świata, http://nt.interia.pl/news/rzeczywistosc-rozszerzona-lepsza-wersjaswiata,1651714, 2011.

Madden L.: Professional Augmented Reality Browsers for Smartphones: Programming for junaio, Layar and Wikitude, Chicester, John Wiley & Sons 2011.

Milgram P., Kishino F,: A taxonomy of mixed reality visual displays. IEICE Transactions on Information Systems, 1994, E77-D(12).

Pardel P.: Przegląd ważnych zagadnień rozszerzonej rzeczywistości, Studia Informatica, t. 30, nr 1 (82), Politechnika Śląska 2009.

Tomaszewski J.: Mapa Katowic w aplikacji Layar. Jako pierwsza z polskich miast, http://www.mmsilesia.pl/250367/2010/9/9, 2010.

Zętar J.: Przewodniki. Lublin 2.0 - przewodniki po Lublinie z wykorzystaniem poszerzonej rzeczywistości. Studium przypadku, praca seminaryjna napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Andrzeja Szromnika w ramach studiów podyplomowych Akademii Dziedzictwa, działającej w ramach Międzynarodowego Centrum Kultury, 2012.

Żyła K.: Broniszewski T., Budzyński A., Usługi lokalizacyjne w inteligentnym mieście na przykładzie mobilnego przewodnika po uczelni, Zeszyty naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica, No.29 Vol.721, 2012, pp.7-19.


Published : 2013-05-16


Laskowski, M., Rawski, D., & Szadura, P. (2013). AUGMENTED REALITY – THE WAY TO USING ADVANCED TECHNOLOGY IN NORMAL LIFE. Informatyka, Automatyka, Pomiary W Gospodarce I Ochronie Środowiska, 3(2), 37-40. https://doi.org/10.35784/iapgos.1450

Maciej Laskowski  m.laskowski@pollub.pl
Politechnika Lubelska, Wydział Elektrotechniki i Informatyki, Instytut Informatyki  Poland
Damian Rawski 
Koło Naukowe Informatyki PENTAGON, Politechnika Lubelska  Poland
Przemysław Szadura 
Koło Naukowe Informatyki PENTAGON, Politechnika Lubelska  Poland